tisdag 11 augusti 2015

Mera verklighet
Utjämnad form: 
1. Mera verklighet, 
mer hängivenhet, 
mera segrar över jaget, 
mera mod och mindre svaghet, 
mer av kärlekskraft 
än vi hittills haft,

2. mer av tro och glöd, 
blick för andras nöd, 
mera vishet, hopp och handling, 
mer av ljus och livsförvandling, 
mer av Kristi liv, 
Gud, åt Kyrkan giv,

3. mer av bergfast tro, 
mer av himmelsk ro, 
mer av glädjens varma blickar, 
mer av kärleken, som skickar 
gåvorna du gav 
över land och hav,

4. mer av enighet, 
mindre trångsynthet, 
mindre bundenhet i seder, 
mera tro att Anden leder,
gör oss öppna för 
vad din vishet gör. 

5. Mer av lydnad gjut 
in i oss och och slut 
samman oss kring bibelordet, 
enade kring nattvardsbordet, 
gör vårt dop till mer 
än idag vi ser. 

6. Större perspektiv, 
Herre, ge vårt liv, 
mera kärlek till din Kyrka, 
i profetisk tro och styrka 
och vår vandring led 
i apostlars sed,

7. mer av evighet, 
mera tröst av det
som i himmelen oss väntar, 
mer av djärvheten som gläntar 
på din himmels port 
här på helig ort.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Jesus, jag tillber dig1. Jesus, jag tillber dig
i det vin och bröd, 
som du har förenat 
med din offerdöd. 

2. Du idag skall stiga 
ner på altaret 
för att ge oss del av 
kraft och helighet. 

3. Här ett sällsamt byte 
mellan oss skall ske. 
Du tar våra synder 
för att liv oss ge. 

4. Inför dig jag böjer 
mig i stillhet ned. 
När jag återvänder 
vill du följa med. 

5. Alltid i din närhet 
vill jag leva sen, 
med dig själv i hjärtat, 
alltid som din vän.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Vetekornet måste falla1. Vetekornet måste falla 
ner i jordens mörka mull, 
myllas ner och dö för alla, 
ge sitt liv för livets skull.

2. Av det korn, som inte jordas 
blir det blott ett ensamt frö. 
Kornets kallelse fullbordas 
bara när det vågar dö. 

3. Löfte om en riklig äring
har det korn som myllas ner 
djupt i jorden. Det ger näring 
hundrafalt och ännu mer.

Text och copyright: Christian Braw efter Joh. 12:24, publ. med tillstånd

Fader, jag vill övervinna1. Fader, jag vill övervinna 
såsom du allt ont med gott. 
Låt mig Kristi krafter finna 
till långt mer än jag förmått. 

2. Änglarna din godhet prisar 
högt för Sonens födelse 
och på Golgata du visar 
att du ännu mer vill ge. 

3. Du bland vilsna återfann mig, 
och vid min omvändelse 
du med godhet övervann mig, 
livet blev en kallelse. 

4. Nu jag ber dig övervinna 
såsom du mig övervann 
alla du kring mig skall finna, 
som din godhet vinna kan. 

5. Använd mig, varhelst du vill det, 
ge mig vishet, ge mig ord. 
Ge mig kraft och djärvhet till det 
största kärleksverk på jord.


Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Rom. 12: 21, publ. med tillstånd

Det pågår ett under1. Det pågår ett under, en ändring av allt. 
Av Herren förvandlas det gamlas gestalt. 
Ur det som förnedrats och flytt från sin Gud 
blir långsamt det nya som älskar hans bud. 

2. Det pågår ett under, och stort är på gång. 
Vår tillvaro skuggas, vår världsbild är trång, 
men ljuset sig sprider, och portar slås opp, 
när Herren förvandlar vår svartsyn till hopp. 

3. Det pågår ett under. Gud själv drar mig in, 
med dopets förvandling han gör mig till sin. 
Med tron han förnyar, med Kristus i bröd 
mitt liv han förvandlar och löser från död. 

4. Det pågår ett under. Han vill ha oss med 
som trogna soldater i Gudsfolkets led, 
jämt redo för uppdrag och vaksamma på 
var världens förvandling en framgång kan få. 

5. Det pågår ett under. Fullbordan det når, 
när allt i sin friskhet för Skaparen står. 
Då får ur det lilla på jorden vi sått 
vi uppleva skördar av oanat mått.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Hela jordens glädje

1. Hela jordens glädje 
är att Kyrkan finns, 
att det finns gemenskap, 
där man sett och minns 
allt vad Guds Son 
som mänska bland oss gjort. 
Han av godhet gett oss 
Kyrkans tillflyktsort. 

2. Hela jordens glädje, 
mänsklighetens höjd 
är att Gud är nära. 
Ned till jorden böjd 
själv han sig räcker 
som ett sakrament 
överallt där mänskor 
sig till honom vänt. 

3. Hela jordens glädje 
är vår Konungs stad. 
Folkens millioner 
föds i dopets bad 
till att förvandlas 
genom Andens ord 
och på nytt församlas 
kring hans kärleks bord. 

Text och copyright: Christian Braw efter Ps. 48:3, publ. med tillstånd

Inför Gud är jag rättfärdig
1. Inför Gud är jag rättfärdig.
Fastän ännu syndare
är jag helig, god och värdig
genom världens Frälsare.

2. I mig själv ibland de dömda
bara skulder själv jag har,
men hos Gud de blivit glömda,
ty min Jesus ansvar tar.

3. Inför mänskor mycket fattas,
inför Gud är allting nytt.
Att av Herren färdig skattas
mer än allt för mig betytt.

4. Jag behöver aldrig sörja
för de dagar som har flytt.
Jesus gjort mig fri att börja
om mitt liv idag på nytt.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd